17 September 2021 

Veldhoven

Het aansteken van de fakkel

aan de WERELDVREDESVLAM