Gedenken

Het overgaan van iemand die ons lief is, is een ingrijpende gebeurtenis. Het verdriet van het gemis kunnen we niet verminderen, maar we kunnen wel een aantal waardevolle dingen doen om het verdriet en gemis een plek te geven.

Het overgaan van onszelf is de meest wezenlijke gebeurtenis in ons leven. Tenslotte leven we hier op aarde bij de gratie van de dood. Hoe belangrijk is het te weten hoe we ons hierop voor kunnen bereiden, of liever gezegd, hoe we zó leven, dat we ons voorbereiden op dat belangrijke moment, wat zich onherroepelijk voor een ieder van ons aandient.

Op allerlei manieren verspreid ik mijn kennis en inzichten om een ieder van ons daarin te inspireren, bewustzijn te genereren én te troosten in het verdriet, dat dit gegeven in zich draagt en met zich mee brengt.

 

 

Grafmonumenten en urnen door mij gemaakt:

Met heel veel liefde maak ik grafmonumenten en urnen. Buitengewoon bijzonder werk, wat zoveel troost en heling bied. Het letterlijk iemand een plek geven helpt zo. Tevens breng ik daarbij de ziel naar het Licht en help hem/haar zo verder op hun spirituele weg.

Kosten hangen af van de wensen en mogelijkheden, die we zorgvuldig bespreken.

 

 

Zelf een urn maken:

Naar mijn idee is het voor iedereen van wezenlijk belang, dat de laatste rustplaats met Liefde wordt bereid. Wat is er dan mooier dan dat geliefden, dierbaren daar zelf aandeel in hebben? Van daaruit is mijn idee ontstaan om mensen te begeleiden bij het maken van een urn.
In workshopvorm bied ik in eigen atelier urnenworkshops aan, waarin met klei en glazuur een urn vervaardigd kan worden onder mijn bezielende leiding.

Er kan een urn gemaakt worden voor alle as, maar ook voor een gedeelte van de as. Hiertoe reik ik je basisvormen aan, waarop gevarieerd kan worden. Er kan met motieven, tekst en kleur worden gewerkt om tot een unieke, persoonlijke urn te komen.

Grafmonument met glas-in-lood
Graf kind met glas-in-lood
Urn van klei