Healing – Sensi – Consulten

 

Mijn doel en zorg bij mijn consulten, is om je weer zo snel en gegrond mogelijk naar je zelfgenererend vermogen te brengen en je handvatten mee te geven om daarin goed voor jezelf te zorgen. Dat doe ik met de grootst mogelijke zorg, kennis en liefde. 

Al jaren help ik mensen vooruit, die om allerlei redenen zijn vastgelopen, vragen hebben over zingeving of contact zoeken met iemand die ze verloren hebben.
Met alle kennis en vaardigheden, die ik heb opgebouwd, help ik je verder.

 

 

Als kapstok gebruik ik de Sensi-methode.
Sensi houdt zich bezig met de mens als geheel. Met behulp van een bio-sensor meet ik vele deelgebieden uit zoals: voeding, allergieën, ADHD, Burn-out, oververmoeidheid, specifieke pijnklachten, depressies en dergelijke. Door één of meerdere Sensi-behandelingen wordt je energiesysteem teruggebracht naar het zelfgenererend vermogen.

Binnen het Sensi-protocol is ruimte om mijn hele expertise in te zetten, waardoor de behandelingen heel effectief zijn.
De therapie is ook zeer geschikt voor kinderen.

Als ervaren reader heb ik veel inzicht in het lezen van energieën, de zielenwereld en gene zijde. Door de Reading help ik je meer zicht op je zielenleven te krijgen en op de betekenis van mensen die zijn overgegaan. Ik kan je veel aanreiken in het omgaan met zielen en geliefden en dierbaren, die zijn overgegaan. Het is altijd weer heel bijzonder hoe dingen die nog spelen altijd in het hier en nu op zijn plek kunnen worden gelegd.

Sinds vorig jaar is er een bijzondere informatiebron bijgekomen, doordat ik me verdiept heb in het openen van de Akasha Kronieken. Dit is het energetische informatiecentrum, de lichtbibliotheek, van de mensheid. Ik heb geleerd, om daar op de juiste manier relevante informatie van dit moment in op te halen. Van onschatbare waarde ook in de consulten.

Recent heb ik de opleiding Walking In Your Shoes afgerond. Een bijzonder effectieve methode, die werkt op de laag van de ziel. Tijdens het lopen in de schoenen van iets of iemand, blijken je voeten en lichamelijke signalen de weg te weten en je alles te kunnen vertellen over blokkades, die je afhouden van wie je werkelijk bent (je authentieke zelf). Een wonderlijke ervaring, waar ik heel enthousiast over ben.

 

 

De consulten die ik geef zijn effectief en geven binnen een paar behandelingen resultaat. Helaas word ik niet vergoed door de verzekering. Daar staat echter tegenover, dat de wachttijd relatief kort is en je tijdens de intake al zicht krijgt op het traject. 

Tarief:
Het uurtarief is per € 75,- incl. BTW

Een consult duurt gemiddeld 1½ tot 2½ uur.

Mocht geld een probleem zijn, ben ik altijd bereid te kijken naar mogelijkheden.