Inspiratietuin met Wereldvredesvlam    Glorieuxpark – Eindhoven

24 mei 2017 is op Glorieuxpark in Eindhoven onze Inspiratietuin met Wereldvredesvlam geopend.
In opdracht van de Zusters van Barmhartigheid, om hun spirituele erfgoed te verbeelden, ben ik drie jaar samen met Jeannette Claessen van ComunicArte, bezig geweest met de realisatie van een spirituele belevingstuin op Gloriexpark in Eindhoven.

We zijn daarbij uitgegaan van een driedeling in de tuin: zien, bewogen worden en in beweging komen.
Het “zien” is vormgegeven met een inspiratiepad met daarop verschillende Universele teksten, waaronder de Wereldreligies.
“Bewogen worden” hebben we vormgegeven middels een rolstoelvriendelijk labyrint.

Elke bewustwordingsfase in het labyrint heeft een eigen vensterkast. Daarin bevinden zich gebrandschilderd glas, handgebaren en teksten. De handgebaren zijn afgietsels van de handen van twee zusters.

Deze vensterkasten hebben 7 thema’s met Mens-zijn als startpunt en we worden uitgenodigd om óm te gaan met Lijden en dat te transformeren naar Eénwording.
In het hart van de levensweg bevindt zich de “Barmhartigheid”, zoals de Zusters van Barmhartigheid het hart van de gemeenschap vormen.

Aan het eind van het labyrint komen we uit bij Eénwording. Vanuit heelheid in hernieuwde dienstbaarheid de wereld tegemoet treden, gesymboliseerd door het levende licht van de Wereldvredesvlam (World Peace Flame).
De WPF hebben we in het hart van het labyrint geplaatst als ultiem levend symbool van Eénwording. Een levend licht, dat wereldwijd gedragen en doorgegeven wordt. Waar uit alle continenten mensen het vuur bijeen hebben gebracht, waaronder prinses Irene. Een wereldwijd levende verbinding.
Het Licht van de WPF voedt de gedachte van de zusters om het Licht over de wereld te laten schijnen.

Het “in beweging komen” hebben we vertaald in de Wereldplek. Hier staat een witte moerbeiboom, die wijsheid symboliseert. Op deze plek nodigen we een ieder uit om een voornemen, dat in het dagelijks leven steun geeft op de weg naar bewustwording, op een steen te schrijven en in de cirkel te leggen. Hiermee ontstaat op de Wereldplek een bed van hernieuwde dienstbaarheid.

Zó hebben we in woord, gebaar, vorm en kleur een vertaling gemaakt van de spiritualiteit van de zusters. We hebben getracht dit op een universele manier te doen, zodat deze inspirerend is voor iedereen die de tuin bezoekt, nu en in de toekomst.

 


De tuin is te bezoeken:
De toegangspoort van Glorieuxpark is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 11.30 en 14.30 en 17.00 uur. Op zaterdag en zondag blijft de poort gesloten; bezoek is wel mogelijk, maar graag vooraf aankondigen. Dit kan per mail (receptie@zorgenwonenglorieux.nl) of telefonisch op 040-2947500.

De tuin is gelegen aan de Geldropseweg 170, 5613 LN Eindhoven (hoek Rondweg).