Sensi-therapie is een holistische benadering, die op alle deelgebieden test om te kijken wat de meest efficiente manier is in jouw systeem om terug te komen bij je zelfgenezend vermogen. Dit kan via verschillende invalshoeken, maar belangrijk is, dat je systeem de gezonde/stromende en natuurlijke zelfgenererende vermogens weer oppakt. De Sensi-therapie maakt gebruik van de biosensor.
Het is een methode, die veel aspecten in je systeem meeneemt en waarbij ik ook mijn andere vaardigheden en gaven kan inzetten. Zeer effectief dus.

www.sensicure.nl