Kosmische Mens

In dit kunstwerk heb ik de 7 Chakra’s verwerkt. Ik heb gekozen voor pure materialen: hout, ongepatineerd brons en glas.
Elke Chakra vertelt zijn eigen verhaal in de 7 in brons geïnspireerde vormen.

Je verdiepen in het Chakra systeem helpt mee aan het creëren van een gezond energetisch systeem en daarmee aan een gezond fysiek systeem. Dat is één van de drijfveren voor mij om dit werk te maken.

De drievoudige vlam is aanwezig in de 1ste en 7de Chakra en deze Chakra’s verbinden het energetische hoofdkanaal in het lichaam (Sushamna).

7de Chakra: De drievoudige vlam heb ik verbonden met het Violette Vuur, zodat dit een helende, transformerende en transmuterende energie wordt.

6de Chakra: Het 3de oog is het centrum van bewustzijn, het centrum van gewaar-zijn/beschouwen. We beschouwen als mens aan de ene kant de wereld van de dualiteit (ego) en aan de andere kant de wereld van de non-dualiteit (hogere zelf).

3de Chakra: de solar plexus, centrum van het menselijk “willen”, gevisualiseerd als een lege ruimte in het midden van het symbool vol kracht. Alle kleuren van het spectrum/van de Chakra’s vertegenwoordigen alle aspecten van het leven om tot manifestatie te komen. De stralen van dit licht geven richting aan de manifestatie.

5de Chakra: Verbonden met de keel, gevisualiseerd in de kleuren blauw en groen om het hart met de keel te verbinden. Opdat vanuit het hart wordt gesproken (groen is de kleur van de hartchakra, blauw van de keelchakra)

2de Chakra: Creativiteit en sexualiteit zijn de sleutelwoorden. Vlinder als symbool van de transformatie van onbeperkte krachten tot bewust gerichte, krachtige energie voor nieuwe creatie.

4de Chakra: Het hart, open en uitnodigend, gevisualiseerd door een open bronzen schaaltje, gevuld met belofte en licht. Omringd door heilig vuur, die de lagere met de hogere Chakra’s verbindt.                                         

1ste Chakra: Verbinding met moeder aarde, gesymboliseerd als een soort wiel, aangedreven door de drievoudige vlam en gevuld met kundalini energie.