Sjamanistisch Leven

Als kinderen van twee werelden zijn we naar de aarde gekomen.
De twee werelden worden vanuit de twee bergtoppen waargenomen door de adelaars, door het bewustzijn.
Het bewustzijn beschouwt ieder mens als scheppend wezen, oervrouw. Venus van Willendorff heb ik aan de ene kant geplaatst als symbool van de mens als oercreator.
Aan de andere kan de Chakana, wat ‘brug’ of  ‘verbinding’ betekent.

De Chakana is een bijzonder, symmetrisch kruis met aan elke zijde drie traptreetjes:

De eerste drie traptreetjes staan voor de drie werelden:

Hanaq Pacha (Bovenwereld),

Kay Pacha (Middenwereld) 

Uhu Pacha ( Benedenwereld)

(Interessant is dat deze drie werelden lijken te corresponderen met de Heilige Drie-eenheid, de Vader, Zoon en Heilige Geest binnen het christendom, evenals het Lichaam / Geest / Ziel/Spirit zoals in oosterse religie)

De volgende drie treetjes staan voor de dieren die deze werelden representeren: de Condor, de Panter en de Slang.

De drie andere treetjes staan voor de belangrijkste deugden uit het Inca leven:

Liefde (Munay), ´heb je zelf lief, de mensheid en de goden.

Kennis (Yachay), ´leer, ervaar en leef bewust´, ‘lieg niet’ en ten slotte

Werk (Llankay), ´wees niet lui´.

Dan heb je nog de laatste drie treetjes. Deze staan voor de wijze waarop de oogst werd verdeeld, over allereerst de dorpen, dan de keizers en de Goden.

In totaal zijn er dus twaalf traptreetjes die weer staan voor de 12 maanden van het jaar, en de vier armen van het kruis zijn de kompaspunten: noord, oost, zuid, west.

Dan de cirkel, of eigenlijk het gat in het midden. Die representeert voor de Inca in de eerste plaats Cusco: de navel van de wereld. De cirkel drukt ook wedergeboorte uit, want de ziel leeft, sterft en wordt kringsgewijs opnieuw geboren. De cirkel markeert het pad dat de ziel aflegt, van de wereld der levenden naar de wereld der geesten, naar het land van de doden, waar het zich opmaakt voor een volgend leven.