Krachtbeeldjes

Met deze beeldjes wil ik je laten zien waar het voor mij om gaat in de kunst. Om wat je door kunt geven met creativiteit, ook energetisch.
Creativiteit is een wonderschone manier om het on(der)bewuste via hart en handen vorm te laten vinden in onze zichtbare wereld. De energie die meegegeven wordt in de kunst maakt deze van onschatbare waarde in onze collectieve ontwikkeling. Deze energie, die in de materie wordt “meegegeven” kan onbewust, maar ook bewust worden ingezet. Zo kun je bepaalde krachten ervaren bij het vasthouden van deze beeldjes.
In deze krachtbeeldjes wil ik dienstbare en helpende energie meegeven, die als krachtbron fungeren op onze weg naar heelheid en bewustwording. Bij ieder krachtbeeldje hoort een eigen energie, die ik er ook bij beschrijf, opdat ze zo gericht mogelijk dienst kunnen doen.

De “moederbeeldjes” van deze beeldjes zijn gemaakt van speksteen of klei. Hiervan heb ik een malletje gemaakt en daarin afgegoten in Acrilyc One. Een prachtig en milieuvriendelijk gietmateriaal. Tenslotte heb ik ze afgewerkt in verschillende kleuren, afgestemd op de onbewuste wereld om ze zoveel mogelijk kracht mee te geven. Ze zijn stuk voor stuk met Liefde en met de grootste zorgvuldigheid met de hand afgewerkt en beschilderd, waardoor er wat verschillen in de beeldjes zitten. Ze zijn daarmee stuk voor stuk uniek en krachtig.

Wanneer ik spreek over creaties, gaat het altijd over creaties, die het geheel ten goede komen.

3-voudige Hartsvlam 

Een bijzonder krachtige energie zit in dit hart, waarvan de kern én de kroon gevormd worden door de 3-voudige vlam. Door de dubbele 3-voudige vlam genereert het beeldje “heilige” energie, gevoed vanuit het violette hart. (Zie ook het violette vuur). Hierdoor gaat het uitsluitend over onvoorwaardelijke liefde.

Afmeting6 x 5 x 1.5 cm            Prijs: €17,50                                                                             Voor €3,- extra lever ik het sokkeltje erbij, zodat de vlam kan staan.

 

Bewustwordingsengeltje

Dit bijzondere engeltje herbergt mijn bewustzijnssymbool, zowel als je er bovenop kijkt, als wanneer je er onder tegen aan kijkt. Daarbij is ze uiterst behulpzaam bij onze collectieve bewustwording, zowel in het klein als in het groot. Zowel voor jou persoonlijk, als voor anderen.
Engelen vormen krachten, die we voor ons kunnen laten werken van creatie naar manifestatie. Je moet ze vragen, gericht opdrachten geven én opdragen aan dienstbaarheid van het geheel.

Afmeting: 5.5 x 4 x 1 cm            Prijs: €12,50

 

Carnesha

Dit eigen olifantje kan je, net als onze vriend Ganesha, helpen om alle obstakels te overwinnen, die je op je weg ontmoet naar creatie en transformatie. Het universum “test” ons altijd of we werkelijk willen wat we zeggen. Daarbij is volharding en onderscheid kunnen maken van doelen en belemmeringen van essentieel belang. Deze Carnesha helpt je hierbij.

Afmeting: 4.5 x 4 x 1.5 cm            Prijs: €12,50

 

Engeltje

Dit engeltje is zwanger, waarmee ze het project, wat je haar meegeeft, al in zich draagt en in wording is. Bejegen je project met onvoorwaardelijke liefde en zorg ervoor zoals een moeder voor haar kind wil zorgen.
Engelen vormen krachten, die we voor ons kunnen laten werken van creatie naar manifestatie. Je moet ze vragen, gericht opdrachten geven én opdragen aan dienstbaarheid van het geheel.

Afmeting: 6 x 3 x 1 cm            Prijs: €10,-

 

 

Gabriel-labyrint

Dit kostbare krachtbeeldje vormt aan de ene kant een labyrint, wat met de duim of vinger “gelopen” kan worden. Aan het begin van het labyrint (aan de buitenkant) neem je een vraag of thema het labyrint mee in en ontvang je al lopend naar het hart informatie over je vraag (kan ook onbewust). Vanuit het centrum “loop” je weer terug naar buiten. Hiermee loop je van je binnenwereld naar je buitenwereld).
Aan de andere kant van het beeldje vind je het symbool van de aartsengel Gabriël.

“Gabriël staat reeds lang bekend als een machtige en sterke aartsengel. Als je een beroep op haar doet, zul je merken dat je tot daden wordt aangezet die tot heilzame resultaten leiden. Daarmee is Gabriël beslist de aartsengel van de daad.”
                                                                                -Doreen Virtue-
 

Afmeting: 6 x 7 x 1 cm            Prijs: €17,50

 

Gedragen Vlam

Bij het vasthouden van dit beeldje is er een lichte energie voelbaar. Deze energie geeft je lichtkern “body” en helpt je situatie’s in je leven te herkaderen. Het helpt je om licht in bestaande situaties te brengen, die je daarmee helpt te transformeren naar gewenste situaties. Het is wel belangrijk om voor jezelf helder te maken hoe die gewenste situaties eruit zien.

 

Afmeting: 7 x 4 x 2.5 cm            Prijs: €13,50

 

 

Gevederd Licht

Dit krachtbeeldje brengt licht naar het hart en helpt deze energie te gronden. Hierdoor is het voelbaar in je hele systeem en verhoogt het je trilling. Deze lichtheid helpt je om naar daadkracht te komen.

 

 

Afmeting: 5 x 3.5 x 2 cm            Prijs: €12,50

 

 

 

 

 

 

 

Hartsengeltje

In dit beeldje zit de energie van het belang om vanuit het hart te creëren. Vanuit onvoorwaardelijke liefde waarmee we ons via het 8ste chakra vanuit de kosmos kunnen verbinden.
Engelen vormen krachten, die we voor ons kunnen laten werken van creatie naar manifestatie. Je moet ze vragen, gericht opdrachten geven én opdragen aan dienstbaarheid van het geheel.

Afmeting: 5.5 x 3 x 1 cm            Prijs: €13,50

 

Hoorn van Overvloed

Deze hoorn van overvloed wordt gevoed door de energie van een klein amethistje. Het bewustzijn dat overvloed een levenshouding is en resultaat is van je eigen levenshouding van dankbaarheid. “Gratitude is the attitude”.
De amethist heeft een beschermende en zuiverende werking, die zelfinzicht bevordert in dienst van je hoogste zelf. Het wordt ook in verbinding gebracht met de 7de chakra. Door dit beeldje vast te houden wordt je in contact gebracht met de levensstroom van overvloed vanuit puurheid.

Afmeting: 3 x 4.5 x 4 cm            Prijs: €15,-

 

Oerhart

Dit beeldje verbindt je met onze bron, met jouw bron, die met de Bron verbonden is en uitmondt in ons hart. Het hart, dat wat sporen heeft, maar vol levenskracht voor ons werkt. Op fysiek niveau via ons kloppend hart, op energetisch niveau via ons hartchakra.

Afmeting: 6.5 x 5.5 x 2.5 cm            Prijs: €15,-

 

 Overgangspoortje

Dit overgangspoortje is tot stand gekomen temidden van Megalieten in Carnac in Frankrijk. De verbindingsenergie tussen deze en gene zijde.
Onderdeel van mijn missie hier op aarde is de mens vanuit de ziel tussen de onzichtbare en zichtbare wereld te begeleiden. De belangrijkste en bijzonderste vorm waarbij dat hier op aarde tot uitdrukking komt, is de dood. Onze verandering van vorm.

Afmeting: 5.5 x 3.5 x 2.5 cm            Prijs: €13,50

 

Overstromend Hart

Dit krachtbeeldje verbeeldt het hart, met evenwicht in links en rechts, het mannelijke en het vrouwelijke, yin en yang. Dit evenwichtige hart stroomt over van liefdevolle energie, voelbaar in onze passie. Een bijzondere voorwaarde voor creaties.

Afmeting: 6.5 x 5 x 1.5 cm            Prijs: €13,50

 

Uiltje

De kracht van uil, van wijsheid, als onmetelijke inspiratiebron voor de aard van onze creaties. Deze begeleidende energie helpt bij uitstek voor het herkennen van de juiste creatie. Als je het uiltje omdraait, zie je dat zijn lijf een hart is.

 

Afmeting: 5 x 3 x 2 cm            Prijs: €12,-

 

Verbonden Vrouw

Deze kleine vrouw heeft een bijzondere en specifieke vrouwelijke energie. Als je haar in je handen houdt, is er een krachtige energie voelbaar, die je verbindt met kwetsbaarheid als kracht.

Afmeting: 7 x 2.5 x 2 cm            Prijs: €10,-
Voor €3,- extra lever ik het sokkeltje erbij, zodat de vrouw kan staan.

 

Violette Vuur

Dit krachtbeeldje manifesteert de kracht van het violette vuur. Ons gegeven door de opgevaren meester Saint Germainals een zeer krachtig transmuterende energie. Wat betekent dat deze energie niet alleen transformeert, maar ook naar een hoger plan brengt.

Afmeting: 11 x 5 x 3.5 cm            Prijs: €15,-